Vestil ד. ר. ק-1-3 תוף הפח אחסון מדף, רחבה 1, 3 גבוהה, 2400 lb. קיבולת, צהוב/מסגרת כחול לחצות גשר.

Vestil ד. ר. ק-1-3 תוף הפח אחסון מדף, רחבה 1, 3 גבוהה, 2400 lb. קיבולת, צהוב/מסגרת כחול לחצות גשר.

בחנות
ILS 0.00
סחורה:

חנות תופים במצב אופקי.פשוט ניקוז על-פי קינון עמדה.יוצר יותר הארגון בכל רחבי המתקן.שומר תופים מהקרקע.התוף מתקני אחסון מספקים מסודרת אחסון של 30 ו-55 ליטר תופים.נבנה על הכבדות פלדה זווית חוצה מרענן מסופק עבור תוספת כוח.את הזקפים לשמור על התופים מ מקרית מתגלגל ומאפשר מלגזה כניסה מלפנים או מאחור.ארבעה (4) עוגן רפידות לעזור כדי למנוע התהפכות.צבע צהוב עם כחול לחצות גשר.

המאפיינים

כמו שאתה יכול לאהוב